Želite informativni izračun cene naših storitev?

Povpraševanje

PROJEKTIRANJE IN STROKOVNO SVETOVANJE

IZDELAVA PROJEKTOV CR – SVETLOBNO-TEHNIČNE MERITVE – STROKOVNO SVETOVANJE

Izdelujemo projekte (načrte) cestne razsvetljave, razsvetljave športnih igrišč, javnih površin... V sklopu načrta izdelamo potrebne svetlobno-tehnične izračune ter vizualizacijo osvetlitve projektiranih površin.

Nudimo tudi izvedbo svetlobno - tehničnih meritev (meritev osvetljenosti) za potrebe cestne razsvetljave (ceste, križišča, prehodi za pešce oz. kolesarje, podvozi, podhodi, stopnišča...), športna igrišča, ostale javne oz. zunanje površine ter tudi notranjih prostorov (učilnice, telovadnice oz. ostala pokrita športna igrišča...).

Izdelujemo projekte zunanjih električnih postrojev od 1kV do 20kV, kot so nizkonapetostna omrežja, priključki objektov, daljnovodi in kablovodi, transformatorske postaje.

V sklopu projektiranja in tudi izven projektiranja nudimo tudi strokovno svetovanje v zvezi z vsemi prej omenjenimi objekti.